Regulamin

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14, a kończy o 10 w dniu wyjazdu.
2. Prosimy o dokonanie płatności za cały deklarowany pobyt w dniu przyjazdu.
3. Cena za pobyt nie zawiera opłaty klimatycznej.
4. Rezerwacja następuje po wpłacie zadatku za dwa dni pobytu, w terminie 2 dni od rezerwacji.
5. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.
6. Na terenie posesji znajdują się bezpłatne, niemobilne miejsca parkingowe (parkowanie samochód za samochodem).
7. W Domu Gościnnym obowiązuje zakaz palenia.
8. Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami.
9. Oferujemy możliwość wypożyczenia rowerów dla gości, w cenie 10 zł za pól dnia.
10. Dla gości Domu Gościnnego oferujemy bezpłatny dostęp do internetu.
11. Przy płatnościach Bitcoin wymagany kontakt mailowy.
12. Dom Gościnny zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
13. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-08.00. Państwa Goście są naszymi Gośćmi ale tylko do godziny 22.00

Polityka prywatności

1. Właścicielem serwisu internetowego 4stronyswiata.eu i administratorem danych jest 4 Strony Świata Anna Schmidt, 78-131 Dźwirzyno, NIP: 8512408872. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 
2. Dane osobowe podawane w formularzu na Stronie internetowej 4stronyswiata.eu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 
3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu internetowego 4stronyswiata.eu wykorzystywane będą jedynie w celu komunikacji i nie będą one wykorzystywane w żaden inny sposób, w tym nie będą przekazywane ani sprzedawane innym firmom i podmiotom trzecim. 
4. Możemy przetwarzać takie dane, jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP. 
5. Dane osobowe przetwarzane są: 
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności 
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną 
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą 
6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 4stronyswiata@home.pl. 
8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 
9. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 
10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 
11. Posiadamy zabezpieczenia na serwerze oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 
12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.